Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki techniczne > Inżynieria chemiczna i procesowa  
Kierunki techniczne
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Gliwice 
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydzial: Chemiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny z chemii lub matematyki, lub kwalifikacja na egzamine dojrzałości
Adres: 44-100 Gliwice, ks. M. Strzody 9
Telefon, fax: (0-32)237-15-74; (0-32)237-15-49
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Kraków 
Politechnika Krakowska
Wydzial: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Specjalizacja: inżynieria procesów technologicznych; techniki komputerowe w inżynierii i technologii chemicznej
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż), dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka lub chemia; konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy, chemia; punkty za oceny z matematyki i fizyki dla absolwentów kl. mat.- fiz. LO lub chemii dla absolwentów kl. biol - chem. LO, techników i liceów chemicznych
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-33-74; (0-12)633-03-00 w. 27-10
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Specjalizacja: inżynieria procesów technologicznych; techniki komputerowe w inżynierii i technologii chemicznej
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: posiadanie dyplomu inżyniera w zakresie kierunku inżynieria chemiczna i procesowa lub pokrewnego; przyjęcie na podstawie listy zgłoszeń
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-33-74; (0-12)633-03-00 w. 27-10
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

 Łódź 
Politechnika Łódzka
Wydzial: Inżynierii Procesowej i Ochrony środowiska
Specjalizacja: aparatura procesowa, inżynieria procesowa, inżynieria bioprocesowa, inżynieria papiernicza i poligrafia, inżynieria czystego wytwarzania
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości ( w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka lub informatyka, lub chemia, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw
Adres: 90-924 Łódź, Wólczańska 175
Telefon, fax: (0-42)631-37-41; (0-42)636-61-58
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Nauki o Żywności
Specjalizacja: inżynieria żywności, inżynieria procesowa mleczarska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. Obcy - do wyboru angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
Adres: 10-957 Olsztyn, Pl.Cieszyński 1
Telefon, fax: (0-89)523-36-14
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Szczecin 
Politechnika Szczecińska
Wydzial: Technologii i Inżynierii Chemicznej
Specjalizacja: procesy i aparaty przemysłu chemicznego; procesy i urządzenia w ochronie środowiska; inżynieria procesowa; inżynieria bioprocesowa; informatyka procesowa; zarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych; informatyka stosowana w eksploatacji systemów produkcyjnych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. polski, j. obcy; egzamin ustny sprawdzający z fizyki, matematyki lub chemii, w przypadku świadectwa maturalnego bez oceny z tych przedmiotów
Adres: 71-065 Szczecin, al. Piastów 42
Telefon, fax: (0-91)434-40-86; (0-91)449-49-64
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Technologii i Inżynierii Chemicznej
Specjalizacja: procesy i aparaty przemysłu chemicznego; procesy i urządzenia w ochronie środowiska; inżynieria procesowa; inżynieria bioprocesowa; informatyka procesowa; zarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych; informatyka stosowana w eksploatacji systemów produkcyjnych
Typ studiów: zaoczne zawodowe ( inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. polski, j. obcy; egzamin ustny sprawdzający z fizyki, matematyki lub chemii, w przypadku świadectwa maturalnego bez oceny z tych przedmiotów
Adres: 71-065 Szczecin, al. Piastów 42
Telefon, fax: (0-91)434-40-86; (0-91)449-49-64
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Technologii i Inżynierii Chemicznej
Specjalizacja: procesy i aparaty przemysłu chemicznego; procesy i urządzenia w ochronie środowiska; inżynieria procesowa; inżynieria bioprocesowa; informatyka procesowa; zarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych; informatyka stosowana w eksploatacji systemów produkcyjnych
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom inżyniera lub licencjata; egzamin sprawdzający z jednego z przedmiotów podstawowych dla kierunku oraz języka obcego; kandydat może być zwolniony z egzaminu sprawdzającego w przypadku oceny co najmniej dobrej ze studiów lub przerwy krótszej niż 5 lat od ukończenia studiów
Adres: 71-065 Szczecin, al. Piastów 42
Telefon, fax: (0-91)434-40-86; (0-91)449-49-64
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

 Warszawa 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki, fizyki lub chemii; liczba miejsc - 120
Adres: 00-645 Warszawa, Waryńskiego 1
Telefon, fax: (0-22)660-64-53; (0-22)660-63-10
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

 Wrocław 
Politechnika Wrocławska
Wydzial: Chemiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego lub dobrowolny egzamin kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lub j. obcy dla kandydatów, którzy chcą poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości
Adres: 50-373 Wrocław, Norwida 4/6
Telefon, fax: (0-71)320-48-71; (0-71)320-24-25
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach