Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki wychowania fizycznego > Turystyka i rekreacja  
Kierunki wychowania fizycznego
TURYSTYKA I REKREACJA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Biała Podlaska 
Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa w Białej Podlaskiej
Wydzial: Wychowania Fizycznego
Specjalizacja: obsługa ruchu turystycznego
Typ studiów: dzienne i zaoczne licejcnackie ( 3 - letnie)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; egzamin sprawności fizycznej z jednej dyscypliny - lekkoatletyka, pływanie, siatkówka; egzamin pisemny z angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego (do wyboru); konkurs świadectw - ocena z 4 przedmiotów: j. polski, j. obcy, geografia, historia oraz punkty dodatkowe za posiadanie uprawnienia z zakresu turystyki i rekreacji
Adres: 21-500 Biała Podlaska, Akademicka 2
Telefon, fax: (0-83)342-87-00
Adres WWW: http://www.awf.edu.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; egzamin sprawności fizycznej z jednej dyscypliny - lekkoatletyka, pływanie, siatkówka; punktacja za średnią ocen ze studiów zawodowych; oraz posiadane uprawnienia w zakresie turystyki i rekreacji
Adres: 21-500 Biała Podlaska, Akademicka 2
Telefon, fax: (0-83)342-87-00
Adres WWW: http://www.awf.edu.pl

 Bydgoszcz 
Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy
Specjalizacja: zarządzanie turystyką i hotelarstwem
Typ studiów: licencjackie dzienne i zaoczne
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 85-229 Bydgoszcz, Garbary 3
Telefon, fax: (0-52)349-30-34

 Gdańsk 
Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku
Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: ocena stanu zdrowia, konkurs świadectw maturalnych, egzamin sprawności fizycznej (do wyboru jedna dyscyplina spośród: gimnastyki, pływania, lekkiej atletyki, zespołowych gier sportowych - 2 spośród: piłki ręcznej, siatkówki, piłki nożnej, koszykówki), egzamin pisemny z j. obcego
Adres: 80-336 Gdańsk, Wiejska 1
Telefon, fax: (0-58)554-71-98; (0-58)554-73-05
Adres WWW: http://www.awf.gda.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw maturalnych; ocena stanu zdrowia
Adres: 80-336 Gdańsk, Wiejska 1
Telefon, fax: (0-58)554-71-98; (0-58)554-73-05
Adres WWW: http://www.awf.gda.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: w pierwszej kolejności absolwenci AWF w Gdańsku, tytuł licencjata w zakresie turystyki i rekreacji
Adres: 80-336 Gdańsk, Wiejska 1
Telefon, fax: (0-58)554-71-98; (0-58)554-73-05
Adres WWW: http://www.awf.gda.pl

Wyższa Szkoła Turystyki i hotelarstwa w Sopocie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 80-239 Gdańsk, Miszewskiego 12/13
Telefon, fax: (0-58)348-82-20

 Giżycko 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku
Specjalizacja: obsługa ruchu turystycznego
Typ studiów: licencjackie dzienne i zaoczne
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 11-500 Giżycko, Daszyńskiego 9
Telefon, fax: (0-87)428-89-30; (0-87)428-89-40

 Gorzów Wielkopolski 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Wydzial: Instytut Administracji i Zarządzania
Specjalizacja: organizacja i obsługa rekreacji i turystyki
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) z geografii; kryterium dodatkowe- konkurs świadectw: matematyka, j. obcy, geografia, historia
Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Teatralna 25
Telefon, fax: (0-95)721-60-41

Wydzial: Instytut Administracji i Zarządzania
Specjalizacja: organizacja i obsługa rekreacji i turystyki
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, j. obcy, geografia, historia; kryterium dodatkowe - staż pracy
Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Teatralna 25
Telefon, fax: (0-95)721-60-41

 Jarosław 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu
Specjalizacja: ekonomia turystyki i hotelarstwa
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: dzienne - egzamin pisemny: geografia, historia oraz egzamin ustny poprawkowy, punkty za świadectwo maturalne: j. polski, matematyka, j. obcy; zaoczne - konkurs świadectw, dodatkowo bierze się pod uwagę wyniki ze świadectwa dojrzałości oraz doświadczenie zawodowe
Adres: 37-500 Jarosław, Karłowicza 1
Telefon, fax: (0-16)621-02-04

 Katowice 
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Wydzial: Wychowania Fizycznego
Specjalizacja: zarządzanie turystyką, hotelarstwem, gastronomią
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: ocena stanu zdrowia pod kątem możliwości wykonywania zawodu (przez osoby niepełnosprawne); egzamin wstępny sprawnościowy; oceny na świadectwie i egzaminie maturalnym, ocena intelektualnych predyspozycji do studiowania, osiągnięcia sportowe i dodatkowe
Informacje dodatkowe: kandydaci posiadający klasy sportowe mistrzowskie w dyscyplinach olimpijskich i objętych działalnością klubu AZS AWF oraz reprezentanci Polski w zespołowych grach sportowych, przyjmowani będą bez egzaminów, absolwenci SN i kolegiów WF bez licencjatu będą przyjmowani bez egzaminu
Adres: 40-065 Katowice, Mikołowska 72
Telefon, fax: (0-32)251-40-66
Adres WWW: http://www.awfkatowice.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 40-659 Katowice, Harcerzy Września 3
Telefon, fax: (0-32)202-70-19

 Kielce 
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Specjalizacja: pedagogika z turystyką
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 25-435 Kielce, Orzeszkowej 15
Telefon, fax: (0-41)331-73-75; (0-41)331-12-44

 Kraków 
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Wydzial: Wychowania Fizycznego
Specjalizacja: turystyka
Typ studiów: licencjackie dzienne
Kryteria przyjęć: ocena stanu zdrowia; egzamin sprawności fizycznej - pływanie; egzamin z j. obcego (do wyboru: j. ang., j. niem., j. franc., j. ros.) oraz z geografii lub biologii (do wyboru), konkurs świadectw dojrzałości
Informacje dodatkowe: laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z geografii, biologii lub j. obcego mogą być zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu i po zaliczeniu egzaminu z pływania oraz zdaniu egzaminu z II przedmiotu będą przyjęci na studia
Adres: 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78
Telefon, fax: (0-12)648-49-84; (0-12)648-52-22
Adres WWW: http://www.awf.krakow.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne)
Kryteria przyjęć: 75% limitu miejsc - bez egzaminów, dla absolwentów AWF w Krakowie kier. turystyka i rekreacja wg listy rankingowej ze średnią ocen ze studiów licencjackich; 25% limitu - egzamin: test z geografii turystyki oraz organizacji i zarządzania
Informacje dodatkowe: laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z geografii, biologii lub j. obcego mogą być zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu i po zaliczeniu egzaminu z pływania oraz zdaniu egzaminu z II przedmiotu będą przyjęci na studia
Adres: 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78
Telefon, fax: (0-12)648-49-84; (0-12)648-52-22
Adres WWW: http://www.awf.krakow.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Specjalizacja: turystyka
Typ studiów: wieczorowe licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: w pierwszej kolejności kandydaci, którzy pozytywnie zdali egzamin na studia dzienne; konkurs świadectw dojrzałości
Adres: 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78
Telefon, fax: (0-12)648-49-84; (0-12)648-52-22
Adres WWW: http://www.awf.krakow.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Specjalizacja: turystyka
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne)
Kryteria przyjęć: 75 % limitu miejsc - wg listy rankingowej ze średnią ocen ze st. licencjackich; 25% limitu - egzamin: zintegrowany test z geografii turystyki oraz organizacji i zarządzania
Adres: 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78
Telefon, fax: (0-12)648-49-84; (0-12)648-52-22
Adres WWW: http://www.awf.krakow.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Specjalizacja: turystyka
Typ studiów: zaoczne magisterskie (4 - letnie)
Kryteria przyjęć: ocena stanu zdrowia; egzamin pisemny z j. obcego do wyboru (ang., niem., franc., ros.); zintegrowany test z wiedzy o turystyce, geografii turystyki, wiedzy z zakresu specjalizacji zawodowej- hotelarstwa lub obsługi ruchu turystycznego
Adres: 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78
Telefon, fax: (0-12)648-49-84; (0-12)648-52-22
Adres WWW: http://www.awf.krakow.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: ocena stanu zdrowia; egzamin pisemny z j. obcego do wyboru (ang., niem., franc., ros.); zintegrowany test z wiedzy o turystyce, geografii turystyki, wiedzy z zakresu specjalizacji zawodowej - hotelarstwa lub obsługi ruchu turystycznego
Adres: 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78
Telefon, fax: (0-12)648-49-84; (0-12)648-52-22
Adres WWW: http://www.awf.krakow.pl

 Leszno 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: geografia, biologia lub historia (jeden z trzech), j. obcy: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski (do wyboru)
Informacje dodatkowe: z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są laureaci olimpiady przedmiotowej z geografii, biologii, historii lub j. obcego
Adres: 64-100 Leszno, Mickiewicza 5
Telefon, fax: (0-65)529-60-60

 Mielec 
Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu
Specjalizacja: gospodarka regionalna i turystyka
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 39-300 Mielec, Sękowskiego 1
Telefon, fax: (0-17)773-03-64

 Poznań 
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Wydzial: Turystyki i Rekreacji
Specjalizacja: hotelarstwo, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, polityka turystyczna, rekreacja
Typ studiów: dzienne licencjackie i magisterskie (studia dwustopniowe: 3 - letnie licencjackie + 1,5 - roczne magisterskie)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie, egzamin testowy z języka obcego do wyboru - angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański; test z jednego przedmiotu do wyboru: biologia, geografia, historia; egz. sprawnościowy z pływania
Informacje dodatkowe: punkty preferencyjne dla laureatów olimpiad stopnia centralnego i wojewódzkiego, posiadaczy aktualnych klas sportowych oraz dla absolwentów szkół średnich i pomaturalnych o profilu turystycznym i hotelarsko- gastronomicznym
Adres: 61-884 Poznań, Rybaki 19
Telefon, fax: (0-61)855-22-21
Adres WWW: http://www.awf.poznan.pl

Wydzial: Turystyki i Rekreacji
Specjalizacja: hotelarstwo, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, polityka turystyczna, rekreacja
Typ studiów: zaoczne licencjackie i magisterskie (studia dwustopniowe: 3 - letnie licencjackie + 1,5 - roczne magisterskie)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie, pływanie, egzamin testowy z języka obcego do wyboru - angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański; egzamin z : biologii, geografii, historii (do wyboru)
Adres: 61-884 Poznań, Rybaki 19
Telefon, fax: (0-61)855-22-21
Adres WWW: http://www.awf.poznan.pl

Wydzial: Turystyki i Rekreacji
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (studia 2,5 - letnie uzupełniające dla absolwentów szkół zawodowych o profilu turystyczno - hotelarskim)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie, test: wiedza o turystyce z danej specjalności określonej przez kandydata oraz z j. obcego
Adres: 61-884 Poznań, Rybaki 19
Telefon, fax: (0-61)855-22-21
Adres WWW: http://www.awf.poznan.pl

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 61-022 Poznań, Nieszawska 19
Telefon, fax: (0-61)877-10-82

 Pruszków 
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie
Specjalizacja: turystyka
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 05-800 Pruszków, M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5
Telefon, fax: (0-22)728-89-04; (0-22)758-79-96

 Radom 
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne zawodowe
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 26-600 Radom, Zubrzyckiego 6
Telefon, fax: (0-48)344-15-48

 Rzeszów 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 35-225 Rzeszów, Sucharskiego 2
Telefon, fax: (0-17)863-28-88
Adres WWW: http://www.wsiz.rzeszow.pl

 Szczecin 
Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus" Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 71-414 Szczecin, Pl. Kilińskiego 3
Telefon, fax: (0-91)455-34-55

 Wałbrzych 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
Specjalizacja: organizacja i obsługa ruchu turystycznego
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3 - letnie)
Adres: 58-309 Wałbrzych, Kombatantów 20
Telefon, fax: (0-14)847-83-00

 Warszawa 
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Wydzial: Wychowania Fizycznego
Specjalizacja: obsługa ruchu turystycznego
Typ studiów: dzienne i zaoczne licejcnackie ( 3 - letnie)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; egzamin sprawności fizycznej z jednej dyscypliny - lekkoatletyka, pływanie, siatkówka; egzamin pisemny z angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego (do wyboru); konkurs świadectw - ocena z 4 przedmiotów: j. polski, j. obcy, geografia, historia oraz punkty dodatkowe za posiadanie uprawnienia z zakresu turystyki i rekreacji
Adres: 00-968 Warszawa, Marymoncka 34
Telefon, fax: (0-22)834-04-31 w. 548; (0-22)834-54-08
Adres WWW: http://www.awf.edu.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; punktacja za średnią ocen ze studiów zawodowych; egzamin sprawnościowy - do wyboru: lekkoatletyka, pływanie, siatkówka; punktacja za posiadane kwalifikacje w zakresie turystyki i rekreacji
Adres: 00-968 Warszawa, Marymoncka 34
Telefon, fax: (0-22)834-04-31 w. 548; (0-22)834-54-08
Adres WWW: http://www.awf.edu.pl

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 00-145 Warszawa, Al. Solidarności 74A
Telefon, fax: (0-22)636-74-00, (0-22)636-75-12

Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 03-816 Warszawa, Chodakowska 50
Telefon, fax: (0-22)815-15-08; (0-22)513-88-31 w. 105, 123

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 06-666 Warszawa, Noakowskiego 3
Telefon, fax: (0-22)660-75-74; (0-22)660-75-69

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 01-813 Warszawa, Marymoncka 34
Telefon, fax: (0-22)834-57-14

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach