Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki wychowania fizycznego >  
Kierunki wychowania fizycznego
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Katowice 
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: dzienne magisterskie (5 - letnie)
Kryteria przyjęć: ocena stanu zdrowia; egzamin wstępny sprawnościowy; oceny na świadectwie i egzaminie maturalnym, ocena intelektualnych predyspozycji do studiowania, osiągnięcia sportowe i dodatkowe
Adres: 40-065 Katowice, Mikołowska 72
Telefon, fax: (0-32)251-40-66
Adres WWW: http://www.awfkatowice.edu.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Specjalizacja: organizacja i zarządzanie w rehabilitacji
Typ studiów: dzienne magisterskie (5 - letnie - grupa specjalna: osoby niepełnosprawne)
Kryteria przyjęć: ocena stanu zdrowia pod kątem możliwości wykonywania zawodu (przez osoby niepełnosprawne); egzamin wstępny sprawnościowy; oceny na świadectwie i egzaminie maturalnym, ocena intelektualnych predyspozycji do studiowania, osiągnięcia sportowe i dodatkowe
Informacje dodatkowe: kandydować na studia mogą osoby czynnie uczestniczące w sporcie inwalidów kwalifikujące się do: I grupy startowej, klasy B2, B3 (osoby niedowidzące i z innymi schorzeniami narządu wzroku, nie stanowiącymi przeciwwskazań do aktywności ruchowej); III grupy startowej, klasy startowe 5 do 9 (niektórzy amputowani); IV grupy startowej, klasy startowe 5 i 6 (niektórzy porażeni); V grupy startowej, klasy 2 do 6 (inne dysfunkcje)
Adres: 40-065 Katowice, Mikołowska 72
Telefon, fax: (0-32)251-40-66
Adres WWW: http://www.awfkatowice.edu.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne magisterskie (2 - letnie) dla absolwentów posiadających licencjat z wychowania fizycznego, 3 -semestralne uzupełniające licencjackie dla absolwentów Medycznych Studiów Zawodowych Fizjoterapii (począwszy od semestru letniego)
Kryteria przyjęć: specjalna ocena stanu zdrowia pod kątem możliwości wykonywania zawodu (przez osoby niepełnosprawne); egzamin wstępny sprawnościowy; oceny na świadectwie i egzaminie maturalnym, ocena intelektualnych predyspozycji do studiowania, osiągnięcia sportowe i dodatkowe
Adres: 40-065 Katowice, Mikołowska 72
Telefon, fax: (0-32)251-40-66
Adres WWW: http://www.awfkatowice.edu.pl

 Kraków 
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: dzienne magisterskie (4,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin teoretyczny do wyboru test - biologia z chemią lub biologia z fizyką; ocena stanu zdrowia; test sprawności fizycznej - pływanie, skok w dal z miejsca, bieg zygzakiem, bieg na 800m dla kobiet, 1500m dla mężczyzn; konkurs świadectw
Informacje dodatkowe: klasa sportowa mistrzowska w dyscyplinach olimpijskichi I klasa w judo, badmintonie, gimnastyce, narciarstwie, pływaniu, piłce siatkowej, koszykówce, piłce ręcznej, piłce noznej, kajakarstwie górskim, wioślarstwie i tenisie ziemnym, zwalnia kandydata z egzaminu sprawnościowego z zaliczeniem I pozycji rankingowej ze tę część postępowania kwalifikacyjnego
Adres: 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78
Telefon, fax: (0-12)648-49-84; (0-12)648-52-22
Adres WWW: http://www.awf.krakow.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: wieczorowe magisterskie (4,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: przyjęcia bez egzaminów dla kandydatów, którzy zdali egzamin na studia dzienne; konkurs świadectw
Adres: 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78
Telefon, fax: (0-12)648-49-84; (0-12)648-52-22
Adres WWW: http://www.awf.krakow.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: wieczorowe 2- semestralne uzupełniające studia zawodowe (do poziomu licencjata)
Kryteria przyjęć: dla absolwentów 2,5 - letnich Policealnych Szkół Medycznych o specjalności fizjoterapia; ocena stanu zdrowia; egzamin sprawnościowy z pływania, egzamin teoretyczny - test morfofunkcjonalnych podstaw fizjoterapii
Adres: 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78
Telefon, fax: (0-12)648-49-84; (0-12)648-52-22
Adres WWW: http://www.awf.krakow.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne magisterskie (4 - letnie) dla absolwentów policealnych szkół medycznych o kierunku fizjoterapia
Kryteria przyjęć: egzamin sprawnościowy z pływania, egzamin teoretyczny - test morfofunkcjonalnych podstaw fizjoterapii
Adres: 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78
Telefon, fax: (0-12)648-49-84; (0-12)648-52-22
Adres WWW: http://www.awf.krakow.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: tytuł licencjata fizjoterapii; zintegrowany test wiedzy z programu studiów licencjackich w zakresie: antropologii, fizjologii, psychologii, teorii wychowania fizycznego, metodyką wych. fiz. I historii kultury fizycznej
Adres: 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78
Telefon, fax: (0-12)648-49-84; (0-12)648-52-22
Adres WWW: http://www.awf.krakow.pl

 Poznań 
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; egzamin sprawnościowy - pływanie, gimnastyka, szybkość, siła, wytrzymałość; egzamin teoretyczny z dwóch przedmiotów do wyboru spośród: biologii, fizyki, chemii
Adres: 61-871 Poznań, Królowej Jadwigi 27/39
Telefon, fax: (0-12)833-00-81
Adres WWW: http://www.awf.poznan.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne magisterskie (4 - letnie dla techników fizjoterapii)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; egzamin sprawnościowy - pływanie, punkty za staż pracy i dyplom, test pisemny z biologii
Adres: 61-871 Poznań, Królowej Jadwigi 27/39
Telefon, fax: (0-12)833-00-81
Adres WWW: http://www.awf.poznan.pl

 Rzeszów 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Wydzial: Pedagogiczny
Specjalizacja: fizjoterapia
Typ studiów: dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: badania lekarskie, umiejętność pływania (posiadanie karty pływackiej lub legitymacji ratownika), konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, egzamin testowy z biologii, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16c
Telefon, fax: (0-17)853-98-21
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

 Warszawa 
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Wydzial: Rehabilitacji Ruchowej
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; egzamin ze sprawności fizycznej - pływanie, próba wytrzymałości, próba koordynacji ruchowej i próba siły; egzamin teoretyczny - test: biologia, fizyka; rozmowa kwalifikacyjna; punkty za oceny na świadectwie dojrzałości: j. polski lub biologia lub fizyka oraz trzy przedmioty do wyboru spośród: chemii, geografii, historii, j. obcego i matematyki
Adres: 00-968 Warszawa, Marymoncka 34
Telefon, fax: (0-22)834-04-31
Adres WWW: http://www.awf.edu.pl

Wydzial: Rehabilitacji Ruchowej
Typ studiów: wieczorowe licencjackie (1,5 - roczne) dla absolwentów policealnych Studiów Medycznych o specjalności fizjoterapia, w tym absolwentów prywatnych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych wydane przez MEN
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; egzamin ze sprawności fizycznej - pływanie, próba wytrzymałości, próba koordynacji ruchowej i próba siły; punkty za oceny na świadectwie dojrzałości: j. polski lub biologia lub fizyka oraz trzy przedmioty do wyboru spośród: chemii, geografii, historii, j. obcego i matematyki
Adres: 00-968 Warszawa, Marymoncka 34
Telefon, fax: (0-22)834-04-31
Adres WWW: http://www.awf.edu.pl

Wydzial: Rehabilitacji Ruchowej
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie, rozmowa kwalifikacyjna; średnia ocen ze studiów licencjackich
Adres: 00-968 Warszawa, Marymoncka 34
Telefon, fax: (0-22)834-04-31
Adres WWW: http://www.awf.edu.pl

 Wrocław 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydzial: Fizjoterapii
Typ studiów: dzienne magisterskie (4,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: weryfikacja dokumentów, karty badań lekarskich; orzeczenie komisji lekarskiej; egzamin teoretyczny: test zintegrowany z fizyki, biologii i chemii; egzamin sprawności- test sprawności fizycznej
Informacje dodatkowe: bez egzaminu (po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji lekarskiej) przyjmowani są laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych z fizyki, biologii, chemii oraz absolwenci szkół posiadający maturę międzynarodową lub angielską
Adres: 51-629 Wrocław, Rzeźbiarska 4
Telefon, fax: (0-71)348-30-17/18; (0-71)348-04-03
Adres WWW: http://www.awf.wroc.pl

Wydzial: Fizjoterapii
Typ studiów: wieczorowe (3 - letnie licencjackie)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; egzamin teoretyczny: test zintegrowany z fizyki, biologii i chemii; egzamin sprawności - test sprawności fizycznej; w przypadku niewyczerpania limitu miejsc - konkurs świadectw
Adres: 51-629 Wrocław, Rzeźbiarska 4
Telefon, fax: (0-71)348-30-17/18; (0-71)348-04-03
Adres WWW: http://www.awf.wroc.pl

Wydzial: Fizjoterapii
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (4 - letnie dla absolwentów 2 - lub 2,5 - letnich st. medycznych wydziałów fizjoterapii)
Kryteria przyjęć: weryfikacja dokumentów, karty badań lekarskich i zaświadczenie lekarza medycyny pracy; orzeczenie komisji lekarskiej; egzamin teoretyczny: test zintegrowany z fizyki, biologii i chemii; punkty dodatkowe: 2 pkt za każdy rok pracy w pełnym wymiarze godz. w rehabilitacji ruchowej (w sumie nie więcej niż 10 pkt)
Adres: 51-629 Wrocław, Rzeźbiarska 4
Telefon, fax: (0-71)348-30-17/18; (0-71)348-04-03
Adres WWW: http://www.awf.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach