Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki wychowania fizycznego > Wychowanie fizyczne  
Kierunki wychowania fizycznego
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Biała Podlaska 
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: dzienne magisterskie (4,5 - letnie), dzienne licencjackie (3 - letnie), zaoczne licencjackie (3- letnie), zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; egzamin sprawności fizycznej z jednej dyscypliny - lekkoatletyka, pływanie, gry zespołowe; konkurs świadectw - ocena z 4 przedmiotów: j. polski oraz do wyboru biologia lub fizyka, matematyka lub chemia, j. obcy lub geografia, lub historia oraz punkty dodatkowe za posiadanie kwalifikacje sportowe, w przypadku studiów uzupełniających punktacja za średnią ocen ze studiów zawodowych
Adres: 21-500 Biała Podlaska, Akademicka 2
Telefon, fax: (0-83)342-82-00 w. 255
Adres WWW: http://www.awf.edu.pl

 Bydgoszcz 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
Wydzial: Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: dzienne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin sprawnościowy: pływanie, lekkoatletyka, gry zespołowe, gimnastyka
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Chodkiewicza 30
Telefon, fax: (0-52)341-93-11
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Chodkiewicza 30
Telefon, fax: (0-52)341-93-11
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: zaoczne specjalne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Chodkiewicza 30
Telefon, fax: (0-52)341-93-11
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

 Częstochowa 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydzial: Pedagogiczny
Specjalizacja: pedagogika z wychowaniem fizycznym
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): j. polski, historia, biologia; dodatkowo - badania lekarskie, sprawdzian w zakresie: gimnastyka, pływanie, lekkoatletyka, gry zespołowe
Adres: 42-200 Częstochowa, Waszyngtona 4/8
Telefon, fax: (0-34)368-09-56
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

 Gdańsk 
Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku
Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: ocena stanu zdrowia, konkurs świadectw maturalnych, egzamin sprawności fizycznej (do wyboru jedna dyscyplina spośród: gimnastyki, pływania, lekkiej atletyki, zespołowych gier sportowych - 2 spośród: piłki ręcznej, siatkówki, piłki nożnej, koszykówki), egzamin pisemny z wiadomości o kulturze fizycznej, wiedzy ogólnej i zasad pisowni j. polskiego (test)
Adres: 80-336 Gdańsk, Wiejska 1
Telefon, fax: (0-58)554-71-98; (0-58)554-73-05
Adres WWW: http://www.awf.gda.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: ocena stanu zdrowia, konkurs świadectw
Adres: 80-336 Gdańsk, Wiejska 1
Telefon, fax: (0-58)554-71-98; (0-58)554-73-05
Adres WWW: http://www.awf.gda.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: weryfikacja złożonych dokumentów; wg kolejności zgłoszeń (w pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci kierowani przez kuratoria oświaty)
Adres: 80-336 Gdańsk, Wiejska 1
Telefon, fax: (0-58)554-71-98; (0-58)554-73-05
Adres WWW: http://www.awf.gda.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2- letnie)
Kryteria przyjęć: dla absolwentów 3- letnich zawodowych studiów licencjackich w zakresie wychowania fizycznego- w pierwszej kolejności absolwenci AWF w Gdańsku, WSP w Bydgoszczy, Nauczycielskiego Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i WF w Białymstoku; dla absolwentów 3- letnich studiów trenerskich posiadających tytuł licencjata w zakresie wychowania fizycznego ( w pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci AWF w Gdańsku)
Adres: 80-336 Gdańsk, Wiejska 1
Telefon, fax: (0-58)554-71-98; (0-58)554-73-05
Adres WWW: http://www.awf.gda.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3 - letnie studia trenerskie)
Kryteria przyjęć: dla kandydatów posiadających stopień instruktora sportu lub II klasę sportową (ostatnie 3 lata) w dyscyplinach sportu prowadzonych przez uczelnię; ocena stanu zdrowia; konkurs świadectw maturalnych
Adres: 80-336 Gdańsk, Wiejska 1
Telefon, fax: (0-58)554-71-98; (0-58)554-73-05
Adres WWW: http://www.awf.gda.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: dla absolwentów studium nauczycielskiego wychowania fizycznego; weryfikacja złożonych dokumentów; wg kolejności zgłoszeń
Adres: 80-336 Gdańsk, Wiejska 1
Telefon, fax: (0-58)554-71-98; (0-58)554-73-05
Adres WWW: http://www.awf.gda.pl

 Gorzów Wielkopolski 
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Wydzial: Instytut Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim - Wydział Wychowania Fizycznego
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: dzienne magisterskie (4 - letnie)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; test sprawności fizycznej - pływanie; konkurs świadectw - przyznanie pkt na podstawie średniej ocen z wf i dwóch przedmiotów spośród: biologii, chemii, fizyki, j. obcego, j. polskiego.
Adres: 66-430 Gorzów Wielkopolski, Estkowskiego 13
Telefon, fax: (0-95)720-53-11
Adres WWW: http://www.awf.poznan.pl

Wydzial: Instytut Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim - Wydział Wychowania Fizycznego
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie (5 - letnie)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; test sprawności fizycznej - pływanie; konkurs świadectw - przyznanie pkt na podstawie średniej ocen z wf i dwóch przedmiotów spośród: biologii, chemii, fizyki, j. obcego, j. polskiego.
Adres: 66-430 Gorzów Wielkopolski, Estkowskiego 13
Telefon, fax: (0-95)720-53-11
Adres WWW: http://www.awf.poznan.pl

Wydzial: Instytut Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim - Wydział Wychowania Fizycznego
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (3 - letnie dla absolwentów SN o specjalności WF)
Kryteria przyjęć: przyjęcia bez egzaminu - po zakwalifikowaniu przez Komisję Lekarską
Adres: 66-430 Gorzów Wielkopolski, Estkowskiego 13
Telefon, fax: (0-95)720-53-11
Adres WWW: http://www.awf.poznan.pl

 Jelenia Góra 
Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
Specjalizacja: pedagogika opiekuńcza-specjalizacja: wychowanie fizyczne
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin praktyczny - próby sprawności z zakresu: pływanie, gry zespołowe i lekka atletyka; rozmowa kwalifikacyjna z zakresu preorientacji zawodowej
Adres: 58-500 Jelenia Góra, 1 Maja 56 skr. 143
Telefon, fax: (0-75)753-33-14

 Katowice 
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: dzienne magisterskie (4 - letnie), zaoczne magisterskie (5 - letnie), eksternistyczne licencjackie realizowane w Kolegium Nauczycielskim w Raciborzu (3- letnie), uzupełniające licencjackie dla absolwentów nauczycielskich oraz kolegiów nauczycielskich (2 - letnie), uzupełniające studia magisterskie (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: ocena stanu zdrowia pod kątem możliwości wykonywania zawodu (dotyczy także osób niepełnosprawnych); egzamin wstępny sprawnościowy; oceny na świadectwie i egzaminie maturalnym, ocena intelektualnych predyspozycji do studiowania, osiągnięcia sportowe i dodatkowe
Informacje dodatkowe: kandydaci posiadający klasy sportowe mistrzowskie w dyscyplinach olimpijskich i objętych działalnością klubu AZS AWF oraz reprezentanci Polski w zespołowych grach sportowych, przyjmowani będą bez egzaminów, absolwenci SN i kolegiów WF bez licencjatu będą przyjmowani bez egzaminu
Adres: 40-065 Katowice, Mikołowska 72a
Telefon, fax: (0-32)251-40-66 w. 143, 165
Adres WWW: http://www.awfkatowice.edu.pl

 Kielce 
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 25-435 Kielce, Toporowskiego 96
Telefon, fax: (0-41)331-73-75; (0-41)331-12-44

 Konin 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Specjalizacja: wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno - kompensacyjną
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: pozytywny wynik badań lekarskich; konkurs świadectw dojrzałości - biologia, chemia, fizyka, j. obcy oraz ocena z wych fizycz.; egzamin praktyczny: pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, gry zespołowe (do wyboru - koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna)
Adres: 62-510 Konin, Przyjaźni 1
Telefon, fax: (0-63)249-71-50
Adres WWW: http://www.pwsz.konin.edu.pl

 Kraków 
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Wydzial: Pedagogiczny
Specjalizacja: pedagogika z wychowaniem obronnym i fizycznym
Typ studiów: dzienne magisterskie (5 - letnie)
Kryteria przyjęć: test predyspozycji pedagogicznych z elementami wiedzy z zakresu j. polskiego, historii, biologii; egzamin praktyczny z wychowania fizycznego; kryterium dodatkowe średnia ocen z egzaminu dojrzałości
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-74-37
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: dzienne magisterskie (4 - letnie)
Kryteria przyjęć: ocena stanu zdrowia; egzamin sprawności fizycznej: I część: pływanie; dwie z trzech dyscyplin do wyboru: lekkoatletyka, gimnastyka, gry sportowe; II część: skok w dal z miejsca, bieg zygzakiem, bieg na 800m dla kobiet, 1500m dla mężczyzn; konkurs świadectw dojrzałości; zintegrowany test z j. polskiego i biologii
Adres: 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78
Telefon, fax: (0-12)648-49-84; (0-12)648-52-22
Adres WWW: http://www.awf.krakow.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: ocena stanu zdrowia; egzamin sprawności fizycznej: I część: pływanie; dwie z trzech dyscyplin do wyboru: lekkoatletyka, gimnastyka, gry sportowe; II część: skok w dal z miejsca, bieg zygzakiem, bieg na 800m dla kobiet, 1500m dla mężczyzn; konkurs świadectw
Adres: 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78
Telefon, fax: (0-12)648-49-84; (0-12)648-52-22
Adres WWW: http://www.awf.krakow.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie) dla absolwentów studiów zawodowych kierunku wychowanie fizyczne posiadających tytuł licencjata
Kryteria przyjęć: 50% limitu miejsc- dla absolwentów AWF w Krakowie, którzy uzyskali tytuł licencjata w roku 2000/2001 oraz do 28 IV 2001 uzyskają absolutorium; 25% limitu- egzamin: zintegrowany test w zakresie teorii i metodyki wych. fizycznego oraz biologicznego rozwoju człowieka
Adres: 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78
Telefon, fax: (0-12)648-49-84; (0-12)648-52-22
Adres WWW: http://www.awf.krakow.pl

 Krosno 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Specjalizacja: wychowanie fizyczne i zdrowotne
Typ studiów: licencjackie dzienne
Kryteria przyjęć: egzamin praktyczny: pływanie; test sprawnościowy; rozmowa kwalifikacyjna: problemy kultury fizycznej, sportu i zdrowia
Adres: 38-400 Krosno, Rynek 1
Telefon, fax: (0-13)436-95-30

 Leszno 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Wydzial: Instytut Wychowania Fizycznego
Specjalizacja: wychowanie fizyczne z edukacją zdrowotną; wychowanie fizyczne z z gimnastyką korekcyjno- kompensacyjną
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin praktyczny: pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, gry zespołowe (do wyboru); konkurs świadectw
Adres: 64-100 Leszno, Mickiewicza 5
Telefon, fax: (0-65)529-60-60

 Łódź 
Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Nauk o Wychowaniu
Specjalizacja: wychowanie fizyczne i zdrowotne
Typ studiów: dzienne magisterskie (5 - letnie)
Kryteria przyjęć: sprawdzian wiadomości - test z dwóch przedmiotów spośród: biologii, j. polskiego, historii, sprawdzian umiejętności
Adres: 90-553 Łódź, Kopernika 55
Telefon, fax: (0-42)637-16-43/44
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Nauk o Wychowaniu
Specjalizacja: wychowanie fizyczne i zdrowotne
Typ studiów: wieczorowe magisterskie (5 - letnie)
Kryteria przyjęć: kandydaci, którzy wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia dzienne zdadzą egzamin, a nie zostaną przyjęci na Wydział Nauk o Wychowaniu
Adres: 90-553 Łódź, Kopernika 55
Telefon, fax: (0-42)637-16-43/44
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Nauk o Wychowaniu
Specjalizacja: wychowanie fizyczne i zdrowotne
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: dla osób z licencjatem w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego- rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 90-553 Łódź, Kopernika 55
Telefon, fax: (0-42)637-16-43/44
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

 Opole 
Politechnika Opolska
Wydzial: Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Typ studiów: dzienne magisterskie i licencjackie, zaoczne magisterskie i licencjackie, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: suma punktów za średnią ocen na świadectwie dojrzałości z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, j. polski, j. obcy nowożytny; egzamin sprawnościowy: gimnastyka, lekkoatletyka, gry zespołowe
Adres: 45-144 Opole, Działkowa 1
Telefon, fax: (0-77)458-10-45
Adres WWW: http://www.po.opole.pl

 Ostrowiec Świętokrzyski 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Biznesu w Ostrowcu Świętokrzyskim
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Pułanki 52
Telefon, fax: (0-47)263-21-10
Adres WWW: http://www.wsbip.ostrowiec.pl

 Piotrków Trybunalski 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Specjalizacja: pedagogika zdrowia z wychowaniem fizycznym
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: literatura polska i powszechna, egzamin ustny: literatura polska i powszechna; sprawdzian sprawności fizycznej; gdy liczba kandydatów nie przekroczy limitu miejsc- bez egzaminów
Adres: Piotrków Trybunalski, Słowackiego 114/118
Telefon, fax: (0-44)647-51-37
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Specjalizacja: pedagogika zdrowia z wychowaniem fizycznym
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, historia lub biologia; sprawdzian sprawności fizycznej
Adres: Piotrków Trybunalski, Słowackiego 114/118
Telefon, fax: (0-44)647-51-37
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

 Płock 
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie; dzienne, wieczorowe i zaoczne magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12
Telefon, fax: (0-24)262-47-33; (0-24)264-31-35
Adres WWW: http://www.wlodkowic.edu.pl

 Poznań 
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Wydzial: Wychowania Fizycznego
Specjalizacja: nauczycielska, trenerska
Typ studiów: dzienne magisterskie (4 - letnie)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; egzamin sprawności fizycznej: pływanie oraz z jednej dyscypliny- lekkoatletyka, gimnastyka, zespołowa gra sportowa; konkurs świadectw na podstawie ocen z wf i j. obcego oraz do wyboru jeden z przedmiotów: j. obcy, biologia, fizyka, chemia
Adres: 61-884 Poznań, Rybaki 19
Telefon, fax: (0-61)855-22-21
Adres WWW: http://www.awf.poznan.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie (5 - letnie)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie, egzamin sprawnościowy- pływanie, test sprawności fizycznej
Adres: 61-884 Poznań, Rybaki 19
Telefon, fax: (0-61)855-22-21
Adres WWW: http://www.awf.poznan.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (3 - letnie, dla absolwentów SN o specjalności WF)
Kryteria przyjęć: przyjęcia bez egzaminu po zakwalifikowaniu przez Komisję Lekarską
Adres: 61-884 Poznań, Rybaki 19
Telefon, fax: (0-61)855-22-21
Adres WWW: http://www.awf.poznan.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie, dla posiadających licencjat absolwentów kolegiów w Lesznie i Koninie)
Kryteria przyjęć: bez egzaminów
Adres: 61-884 Poznań, Rybaki 19
Telefon, fax: (0-61)855-22-21
Adres WWW: http://www.awf.poznan.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Specjalizacja: fizjoterapia
Typ studiów: dzienne magisterskie (5 - letnie)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; test sprawności fizycznej; egzamin teoretyczny - test z trzech przedmiotów do wyboru: biologia, fizyka, chemia
Adres: 61-884 Poznań, Rybaki 19
Telefon, fax: (0-61)855-22-21
Adres WWW: http://www.awf.poznan.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne magisterskie (4 - letnie, dla techników fizjoterapii)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; test sprawności fizycznej - pływanie; test pisemny z biologii, punkty za staż pracy i dyplom
Adres: 61-884 Poznań, Rybaki 19
Telefon, fax: (0-61)855-22-21
Adres WWW: http://www.awf.poznan.pl

 Radom 
Politechnika Radomska
Wydzial: Nauczycielski
Typ studiów: dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: ocena stanu zdrowia; test sprawnościowy: lekkoatletyka, gry zespołowe, gimnastyka; konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, biologia lub fizyka, geografia lub historia, chemia lub matematyka
Adres: 26-600 Radom, Malczewskiego 20a
Telefon, fax: (0-48)362-78-81; (0-48)361-70-41

Wydzial: Nauczycielski
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: ocena stanu zdrowia; test sprawnościowy: lekkoatletyka, gry zespołowe, gimnastyka; konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, biologia lub fizyka, geografia lub historia, chemia lub matematyka
Adres: 26-600 Radom, Malczewskiego 20a
Telefon, fax: (0-48)362-78-81; (0-48)361-70-41

 Rzeszów 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Wydzial: Pedagogiczny
Specjalizacja: rehabilitacja; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna; organizacja i kierowanie turystyką
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; umiejętność pływania (karta pływacka lub legitymacja ratownika), konkurs świadectw z przedmiotów: j. polski, j. obcy, fizyka lub biologia (chemia), wychowanie fizyczne; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16c
Telefon, fax: (0-17)853-98-21
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Pedagogiczny
Specjalizacja: rehabilitacja; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna; organizacja i kierowanie turystyką
Typ studiów: zaoczne licencjackie i magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; umiejętność pływania (karta pływacka lub legitymacja ratownika), konkurs świadectw z przedmiotów: j. polski, j. obcy, fizyka lub biologia (chemia), wychowanie fizyczne; rozmowa kwalifikacyjna; na studia magisterskie uzupełniające - konkurs dyplomów licencjackich z zakresu wychowania fizycznego, pierwszeństwo mają absolwenci WSP Rzeszów
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16c
Telefon, fax: (0-17)853-98-21
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

 Słupsk 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku
Wydzial: Edukacyjno-Filozoficzny
Specjalizacja: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wychowaniem fizycznym
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna; konkurs świadectw dojrzałości - ( j. polski, j. obcy i do wyboru: historia, geografia lub biologia); test sprawności fizycznej
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22a
Telefon, fax: (0-59)272-21-29
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

 Szczecin 
Uniwersytet Szczeciński
Wydzial: Matematyczno-Fizyczny
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: weryfikacja wyników badań lekarskich; przedłożenie karty pływackiej; konkurs ocen na świadectwie dojrzałości z : j. polskiego, j. obcego, biologii, chemii, fizyki, wychowania fizycznego (po szkołach medycznych- ocena z higieny)
Adres: 71-602 Szczecin, Wielkopolska 15
Telefon, fax: (0-91)4222-54-81; (0-91)489-17-17 do 26 w. 316
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

 Tarnów 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Specjalizacja: wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną
Typ studiów: dzienne, wieczorowe
Kryteria przyjęć: egzamin sprawnościowy; konkurs świadectw
Adres: 33-100 Tarnów, Mickiewicza 8
Telefon, fax: (0-14)621-22-28; (0-14)627-61-01

 Warszawa 
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: dzienne magisterskie (4,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; egzamin sprawności fizycznej z jednej dyscypliny - lekkoatletyka, pływanie, gry zespołowe; rozmowa kwalifikacyjna; konkurs świadectw - ocena z 4 przedmiotów: j. polski oraz do wyboru biologia lub fizyka, matematyka lub chemia, j. obcy lub geografia, lub historia oraz punkty dodatkowe za posiadanie kwalifikacje sportowe
Adres: 00-968 Warszawa, Marymoncka 34
Telefon, fax: (0-22)834-04-31 w. 548; (0-22)834-76-65
Adres WWW: http://www.awf.edu.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; egzamin sprawności fizycznej z jednej dyscypliny - lekkoatletyka, pływanie, gry zespołowe; konkurs świadectw - ocena z 4 przedmiotów: j. polski oraz do wyboru biologia lub fizyka, matematyka lub chemia, j. obcy lub geografia, lub historia oraz punkty dodatkowe za posiadanie kwalifikacje sportowe
Adres: 00-968 Warszawa, Marymoncka 34
Telefon, fax: (0-22)834-04-31 w. 548; (0-22)834-76-65
Adres WWW: http://www.awf.edu.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: badania lekarskie; egzamin sprawności fizycznej z jednej dyscypliny - lekkoatletyka, pływanie, gry zespołowe; punktacja za średnią ocen ze studiów zawodowych
Adres: 00-968 Warszawa, Marymoncka 34
Telefon, fax: (0-22)834-04-31 w. 548; (0-22)834-76-65
Adres WWW: http://www.awf.edu.pl

 Wrocław 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydzial: Wychowania Fizycznego
Specjalizacja: trenersko-instruktorska, promocja zdrowia, menedżer sportu, rekreacja i turystyka, wychowanie fizyczne specjalne, szkolne wychowanie fizyczne
Typ studiów: dzienne magisterskie (4,5 - letnie z możliwością uzyskania licencjatu po 3 latach)
Kryteria przyjęć: weryfikacja dokumentów, weryfikacja wyników badań, karty badań lekarskich i zaświadczenia lekarza medycyny pracy; konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, biologia lub chemia, fizyka lub matematyka, geografia lub historia; ocena poziomu umiejętności ruchowych (zespołowe gry sportowe, gimnastyka, lekkoatletyka, pływanie) na podstawie zaświadczeń potwierdzonych przez nauczyciela wf oraz dyrektora szkoły do której uczęszczał uczeń; punkty preferencyjne za posiadanie aktualnej I i II klasy sportowej
Adres: 51-617 Wrocław, Witelona 25
Telefon, fax: (0-71)348-30-72
Adres WWW: http://www.awf.wroc.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Specjalizacja: trenersko-instruktorska, promocja zdrowia, menedżer sportu, rekreacja i turystyka, wychowanie fizyczne specjalne, szkolne wychowanie fizyczne
Typ studiów: zaoczne magisterskie (5 - letnie z możliwością uzyskania licencjatu po 3 latach)
Kryteria przyjęć: weryfikacja dokumentów, weryfikacja wyników badań, karty badań lekarskich i zaświadczenia lekarza medycyny pracy; konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, biologia lub chemia, fizyka lub matematyka, geografia lub historia; punkty preferencyjne za posiadanie aktualnej I i II klasy sportowej oraz za każdy rok pracy w pełnym wymiarze godzin w charakterze nauczyciela wf lub instruktora sportu
Adres: 51-617 Wrocław, Witelona 25
Telefon, fax: (0-71)348-30-72
Adres WWW: http://www.awf.wroc.pl

Wydzial: Wychowania Fizycznego
Typ studiów: zaoczne zawodowe (2 - letnie studia trenerskie dla kandydatów posiadających co najmniej 2 klasę sportową względnie uprawnienia instruktora sportu lub skierowanie ze związku sportowego)
Kryteria przyjęć: weryfikacja dokumentów, weryfikacja wyników badań, karty badań lekarskich i zaświadczenia lekarza medycyny pracy; konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, biologia lub chemia, fizyka lub matematyka, geografia lub historia; punkty preferencyjne za posiadanie aktualnej I i II klasy sportowej oraz za każdy rok pracy w pełnym wymiarze godzin w charakterze nauczyciela wf lub instruktora sportu
Adres: 51-617 Wrocław, Witelona 25
Telefon, fax: (0-71)348-30-72
Adres WWW: http://www.awf.wroc.pl

 Zielona Góra 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze
Wydzial: Nauk Pedagogicznych i Społecznych
Specjalizacja: wychowanie fizyczne i zdrowotne
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin praktyczny (gimnastyka, pływanie, wybrana gra zespołowa: koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna lub piłka nożna); egzamin ustny z j. polskiego, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 221
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Nauk Pedagogicznych i Społecznych
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość studiowania na kierunku; egzamin praktyczny: pływanie (50m), wybrana gra zespołowa: koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna lub piłka nożna; warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów i wniesienie pierwszej opłaty
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 221
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach