Sztuka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Sztuka > Plastyka > Podręcznik "Spotkania ze sztuką"  
  Jesteś tutaj
Plastyka
Podręcznik "Spotkania ze sztuką"
  Tematy
- O artystach
- W pracowniach mistrzów
- Dyscypliny sztuk plastycznych
- Techniki sztuk plastycznych
- Granice sztuki
  Podręcznik
Dział Plastyka powstał w oparciu o podręcznik "Spotkania ze sztuką", autorstwa pani Anny Ziemby-Michałowskiej.Spotkania ze sztuką
Książka Anny Ziemby-Michałowskiej "Spotkania ze sztuką" nie ma nic wspólnego z tradycyjnym, chronologicznym zarysem dziejów sztuki czy równie konwencjonalną prezentacją stylistyczną, typologiczną czy biograficzną. Ma strukturę otwartą. Poza dwiema pierwszymi częściami, które mają wspólną problematykę, każdy z rozdziałów można traktować oddzielnie, dokonywać wyboru zagadnień, czemu sprzyja także "klockowa" budowa samych rozdziałów. Szczególnie cenne wydaje się ukazywanie jedności, ciągłości sztuki, którą ujęcia historyczne i stylistyczne zwykle kawałkują i dzielą.

Książka z założenia prawie nie zawiera faktografii, nazwiska, daty ograniczone są do minimum. Autorka powołuje się na aktualne metody badań nad sztuką, skoncentrowane na analizie samego dzieła. Nie znaczy to wszakże, że książka nie przekazuje pewnej koncepcji dziejów sztuki. Jest to koncepcja całkowicie modernistyczna, oparta na przekonaniu o całkowitej autonomii świata sztuki. Autorka znakomicie uczy stawiać pytania i szukać na nie odpowiedzi: jak artyści przedstawiali świat? Nie sugeruje pytań w rodzaju: dlaczego i po co to robili? Sztuka, jaka wyłania się z tego ujęcia, jest całkowicie pozbawiona związków z wierzeniami, magią, religią, władzą i kulturą, życiem społecznym itp. Jest tylko "życiem form". Takie ujęcie może być wysoce kształcące, jest też na pewno antidotum na rozpowszechnione w nauczaniu traktowanie dzieł sztuki wyłącznie jako świadectw, symptomów, ilustracji.

Anna Ziemba-Michałowska jest Autorką o wieloletnim doświadczeniu w szkolnym nauczaniu wiedzy o sztuce. Jej propozycja wyrasta zarówno z tego doświadczenia, jak także z wielkiej inwencji metodycznej i pedagogicznej. Książka zbudowana jest z myślą zarówno o uczniach, jak i o nauczycielach, którym otwarta struktura rozdziałów pozwala na swobodne korzystanie z podręcznika. Jej świetną częścią są zawarte w zakończeniu każdego rozdziału ćwiczenia.

Prof. dr hab. Maria Poprzęcka

Od autorki
List do Nauczyciela
List do Ucznia

Bibliografia
Bibliografia dla nauczyciela
Bibliografia dla ucznia[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach