Sztuka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Sztuka > Plastyka > Podręcznik "Spotkania ze sztuką"  
  Jesteś tutaj
Plastyka
Podręcznik "Spotkania ze sztuką"
Bibliografia dla nauczyciela
  Tematy
- O artystach
- W pracowniach mistrzów
- Dyscypliny sztuk plastycznych
- Techniki sztuk plastycznych
- Granice sztuki
  Podręcznik
Dział Plastyka powstał w oparciu o podręcznik "Spotkania ze sztuką", autorstwa pani Anny Ziemby-Michałowskiej.

Bibliografia dla nauczyciela  


Wiedza o sztuce
 • Arnheim R.: Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. WAiF, Warszawa 1978
 • Berger J.: Sposoby widzenia. Rebis, Poznań 1997
 • Białostocki J.: Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery. PWN, Warszawa 1991, t. 1 i 2
 • Callen A., Collins A., Januszczak W.: Techniki malarskie wielkich mistrzów. Arkady, Warszawa 1999
 • Dąb-Kalinowska B.: Ziemia - Piekło - Raj. Jak czytać obrazy religijne. PWN, Warszawa 1994
 • Gombrich E.: Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego. PIW, Warszawa 1981
 • Gombrich E.: O sztuce. Arkady, Warszawa 1997
 • Historia sztuki. Malarstwo, rzeźba, architektura. WSiP, Warszawa 1998
 • Historia sztuki 1000-2000. Arkady, Warszawa 1998
 • Kaczorowski B.: Słownik szkolny. Zabytki kultury polskiej. WSiP, Warszawa 1996
 • Mikocka-Rachubowa K.: Słownik szkolny. Terminy i pojęcia z wiedzy o sztuce. WSiP, Warszawa 1998
 • Osęka A.: Spojrzenie na sztukę. KiW, Warszawa 1987
 • Słownik terminologiczny sztuk pięknych. PWN, Warszawa 1997
 • Słownik szkolny. Malarze, rzeźbiarze, architekci. WSiP, Warszawa 1993
 • Sztuka świata. Arkady, Warszawa 1989-2000, t. 1-13
 • Zwolińska K., Malicki Z.: Słownik terminów plastycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1999

Sztuka najnowsza, współczesna kultura wizualna
 • Czartoryska U.: Od pop-artu do sztuki konceptualnej. WAiF, Warszawa 1983
 • Hopfinger M.: Kultura audiowizualna u progu XXI wieku. Instytut Badań Literackich, Warszawa 1997
 • Kluszczyński R.: Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej. Instytut Kultury, Warszawa 1999
 • Krakowski P.: O sztuce nowej i najnowszej. PWN, Warszawa 1984
 • Melosik Z., Szkudlarek T.: Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Impuls, Kraków 1999
 • Melosik Z.: Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne. Edytor, Poznań – Toruń 1996
 • Olszewski A.: Dzieje sztuki polskiej 1890 – 1980 w zarysie. Interpress, Warszawa 1988
 • Piotrowski P.: Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku. Rebis, Poznań 1999
 • Słownik sztuki XX wieku. Arkady, Warszawa 1998
 • Szkudlarek T.: Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu. Impuls, Kraków 1999

Koncepcje wychowania estetycznego
 • Bukowski J.: Postawy wobec sztuki najnowszej. WSiP, Warszawa 1986
 • Kościelecki S.: Współczesna koncepcja wychowania plastycznego. PWN, Warszawa 1978
 • Limont W.: Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1996
 • Limont W.: Synektyka a zdolności twórcze. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994
 • Marciniak T.: Problemy wychowania plastycznego. Nasza Księgarnia, Warszawa 1976
 • Read H.: Wychowanie przez sztukę. Ossolineum, Wrocław 1976

Twórczość plastyczna dzieci
 • Cybulska-Piskorek J.: Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym. WSiP, Warszawa 1976
 • Gloton R., Clero C.: Twórcza aktywność dziecka. WSiP, Warszawa 1988
 • Lowenfeld V., Brittain W.L.: Twórczość a rozwój umysłowy dziecka. PWN, Warszawa 1977
 • Szuman S.: Sztuka dziecka, Psychologia twórczości rysunkowej dziecka. WSiP, Warszawa 1990
 • Trojanowska A.: Dziecko i plastyka. WSiP, Warszawa 1988
 • Wallon P., Cambier A., Engelhart D.: Rysunek dziecka. WSiP, Warszawa 1993

Propozycje rozwiązań praktycznych
 • Michejda-Kowalska K.(red.): Czy kolor różowy może być smutny? Z doświadczeń nauczycieli plastyki w nauczaniu początkowym. WSiP, Warszawa 1987
 • Michejda-Kowalska K.: O dziecięcej wyobraźni plastycznej, czyli jak inspirować dziecko do twórczości. WSiP, Warszawa 1987
 • Natorff A., Wasiluk K.: Wychowanie plastyczne w przedszkolu. WSiP, Warszawa 1990
 • Popek S. (red.): Metodyka plastyki w klasach IV – VIII. WSiP, Warszawa 1989
 • Popek S. (red.): Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych. WSiP, Warszawa 1987
 • Semenowicz H.: Nowoczesna szkoła francuska technik Freineta. Nasza Księgarnia, Warszawa 1962

Techniki plastyczne
 • Daszyńska M.: Malarskie techniki dekoracyjne. WSiP, Warszawa 1992
 • Daszyńska M.: Techniki graficzne powielane i odbijane, Warszawa 1992, WSiP
 • Daszyńska M.: Papieroplastyka. WSiP, Warszawa 1993
 • Daszyńska M.: Rzeźby z papieru. WSiP, Warszawa 1997
 • Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K.: Barwne fantazje. WSiP, Warszawa 1993
 • Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K.: Wydzieranki, wycinanki. WSiP, Warszawa 1993
 • Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K.: Mowa linii. WSiP, Warszawa 1995
 • Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K.: Gładkie i chropowate. WSiP, Warszawa 1995
 • Marcinkowska K.: Bryły i reliefy. WSiP, Warszawa 1998
 • Misiurska A.: Aplikacje. WSiP, Warszawa 1994
 • Ostrowski S.: Malowanie akwarelą. WSiP, Warszawa 1993
 • Ostrowski S.: Malowanie pastelami i kredkami. WSiP, Warszawa 1995

Opracował Hubert Bilewicz


[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach