Sztuka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Sztuka > Plastyka > Podręcznik "Spotkania ze sztuką"  
  Jesteś tutaj
Plastyka
Podręcznik "Spotkania ze sztuką"
Bibliografia dla ucznia
  Tematy
- O artystach
- W pracowniach mistrzów
- Dyscypliny sztuk plastycznych
- Techniki sztuk plastycznych
- Granice sztuki
  Podręcznik
Dział Plastyka powstał w oparciu o podręcznik "Spotkania ze sztuką", autorstwa pani Anny Ziemby-Michałowskiej.

Bibliografia dla ucznia  


  • Buszyński J.: 100 najsłynniejszych obrazów. Wiedza Powszechna, Warszawa 1990
  • Kandinsky W.: Eseje o sztuce i artystach. PK, Kraków 1991
  • Kandinsky W.: Punkt i linia a płaszczyzna: przyczynek do analizy elementów malarskich. PIW, Warszawa 1986
  • Osęka A.: Spotkanie ze sztuką. Wiedza Powszechna, Warszawa 1987
  • Rzepińska M.: Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983
  • Rzepińska M.: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Ossolineum, Wrocław 1988
  • Sztuka świata. Arkady, Warszawa 1989 – 2000, t. 1-13

Opracowała Anna Ziemba-Michałowska

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach