Wielcy
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Wielcy i więksi > Kwartalnik Historii Nauki i Techniki  
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
"Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" to jedyne w Polsce czasopismo systematycznie i obszernie publikujące materiały poświęcone historii nauki w naszym kraju (i nie tylko). Są to zarówno artykuły, prezentujące wyniki badań historyków nauki, jak i teksty źródłowe. Przykład tych ostatnich stanowią "Autobiografie" - wspomnienia wybitnych polskich uczonych. Cykl ten zapoczątkowały w 1976 r. "Zapiski do autobiografii" pióra Władysława Tatarkiewicza. Dzięki uprzejmości Redakcji przedstawiamy w Wirtualnym Wszechświecie autobiografie, jakie do tej pory ujrzały światło dzienne w "Kwartalniku...".

Autobiografie

oraz tematyczny wybór artykułów

Pierwszy numer "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" ukazał się w 1956 roku pod egidą Komitetu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk (PAN). Od 1961 roku czasopismo wydawał Zakład Historii Nauki PAN, który ostatecznie przeobraził się w Instytut Historii Nauki PAN. W roku 2000 został opublikowany 45 rocznik "Kwartalnika...".
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach