Wielcy
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Wielcy i więksi > Kwartalnik Historii Nauki i Techniki  [1]  [2]  [3]  [4] 
Przypisy

1 B. Bieńkowska: Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca XVIII wieku. Wrocław 1971, Studia Copernicana III; Scientific Revolution in national context, ed. by Roy Porter, Mikulaš Teich, Cambridge Univ. Press 1992.

2 Philosophiae Cartesianae refutatio i Astronomiae Copernicanae refutatio.

3 Cartesius cum sua naturali philosophia a mechanicis eversus. Amsterdami apud Petrum Montanum MDCLIX; ponowne wydanie Franeken 1667. Wydanie krytyczne tekstu w: Johannis Amos Comenii Opera omnia, tom 12, Praha 1978 s. 295-303, Academia.

4 Červenka: Die Naturphilosophie des Johann Amos Comenius. Praha 1970 s. 15.

5 René Descartes: Zasady filozofii. Z oryginału łacińskiego przełożyła i opatrzyła słowem od tłumacza i przypisami Izydora Dąmbska. Warszawa 1960 s. 54-55, PWN, Biblioteka Klasyków Filozofii.

6 René Descartes: Zasady filozofii... s. 242-244

7 Pliniusz: Historia naturalna. (Wybór), przekład i komentarz Ireny i Tadeusza Zawadzkich. Wrocław-Kraków 1961 s. 495-497.

8 Z. Malicki: Bursztyn-skarb Bałtyku. Warszawa 1951 s. 62.

9 W. Tylkowski: Physica curiosa seu quaestiones et conclusiones curiosae ex universa Aristotelis philosophia... pars III, caput: De succino, Olivae 1680 s. 247-254; Physicae curiosae pars VIII..., Olivae 1682 s. 177-184.

10 T. Bieńkowski: Polscy przedstawiciele scientia curiosa: "Rozprawy z Dziejów Oświaty" 1987 s. 5-18; J. Tazbir: Wojciech Tylkowski polihistor ośmieszony, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 1978 s. 83-100; R. Darowski: Geneza dzieła Wojciecha Tylkowskiego Philosophia curiosa, "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" t. 26, 1980 s. 21-33; F. Bargiel: Wojciech Tylkowski i jego Philosophia curiosa z 1669 r., Kraków 1986.

[1]  [2]  [3]  [4] 

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach