Wielcy
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Wielcy i więksi > Kwartalnik Historii Nauki i Techniki  [1]  [2] 
Przypisy

1 B. L. Tralles: Usus opii salubris et noxius in morborum medela, solidis et certis principiissuperstructus a D[...] medico vratisl. Seren. Duć. Saxo-Gothan. consiliario et archiatio, Acad. Caes. Nut. Cur. adiuncto Societ. Scient. Elect. Boicae membro. Editio Altem. Sect. Auctior. Vratislaviae, sumptibus lo. Ernst. Mayeri. MDCCLXXIII.

2 Por. Allgemeine Deutsche Biographie. Leipzig 1894, s. 489-494; Biographisches Lexicon. München-Berlin 1962, s. 623 oraz Glamstwerzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums (GV). München, K. G. Saur 1980, Vol. 133 s. 332-334.

3 B. L. Tralles: Exercitatio medica, quae virtus comphorae refrigerans ac internis corporis humani incendiis restringendis aptissime ediseritur etc. Vratislaviae 1744.

4 B. L. Tralles: Historia cholerae atrocissimae, quam sustinuit ipse... Vratislaviae 1767.

5 B. L. Tralles: Vera Patrem Patriae Annuente Divina Clementia. Sanum et Longaevum preaestandi Methodus, ex praeceptis omnis aevi diaeticis, atque recentissimis artis salutaris principiis deducta a (...). Vratislaviae 1767.

6Bibliografii polskiej K. Estreichera T. XXXI Kraków 1936, s. 282-283 odnotowane jest tylko jedno dzieło tego autora pt. Vera Patrem Patriae....

7 Opisywaną prace odnalazła Iwona Arabas w Bibliotheque Municipale d'Etude et d'Information w Grenoble. Pozycja ta znajduje się pod sygnaturą 23831.

8 Biblioteka Uniwersytetu we Wrocławiu. Sygn. 351838. Usus opii Salubris et noxius, in morborum medela, solidis et certis principiis superstructus, a[...] med. Vrat. atque acad. caes. nat. cur. socio. Sectio prima. Vratislaviae MDCCLVII.

9 B. L. Tralles: Usus opii..., Vratislaviae 1774. Praefactio. sect. I.

10 B. L. Tralles: Wiedzę na ten temat czerpano z najstarszych źródeł. Dioscorides odróżniał w swoich pracach sok z główek maku - opium, od wyciągu otrzymanego z całej rośliny - meconion. Pastylki otrzymane po zmiażdżeniu główek i liści maku według Dioscoridesa nie były tak skuteczne jak opium. Hipokrates również jako środek leczniczy zalecał sok z wypracowanych główek maku.

11 B. L. Tralles: Usus opii..., Vratislaviae 1774. Part. 1. cap.1, s. 3.

12 B. L. Tralles: Usus opii..., Vratislaviae 1774. Part. 1. cap.1, s. 4.

13 B. L. Tralles: Usus opii..., Vratislaviae 1774. Part. 1. cap.1, s. 4.

14 W literaturze farmaceutycznej często pojawiały się ostrzeżenia przed zafałszowaniami. Ale zdarzały się i inne fakty: przypadki kupowania tańszego i fałszywego opium - "meconium" i sprzedawania jako prawdziwe. Por. Desmedt: O zafałszowaniu opium. "Tygodnik Lekarski", 1, 1847, nr 5, s. 40 oraz N: Fałszowanie środków lekarskich, "Tygodnik Lekarski", 5,1851, s. 70-71.

[1]  [2] 

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach